W związku z dużym prawdopodobieństwem, że lód na Hańczy utrzyma się do lutego uruchamiamy kurs podlodowy. Zajęcia praktyczne odbędą się na Hańczy w dniach 09-10.02.2024. Zajęcia teoretyczne będą miały miejsce w Warszawie przed wyjazdem.
Warunki uczestnictwa: Ukończone 16 lat. Posiadanie stopnia Płetwonurka P1 lub równorzędny innej organizacji. 15 zalogowanych nurkowań stażowych po uzyskaniu stopnia P1. Posiadanie stopni specjalistycznych PNA i PNO. Zgoda rodziców lub opiekunów w przypadku osób niepełnoletnich. Orzeczenie lekarskie o niestwierdzeniu przeciwwskazań zdrowotnych (wydane nie wcześniej niż 1rok przed datą rozpoczęcia kursu) Deklaracje prosimy kierować mailowo na adres: wanda@hkpwanda.pl.