Wymagania na stopnie nurkowe:

Rozwijając swoją karierę płetwonurka możesz w naszym klubie przejść szkolenie na każdy stopień, już od początkującego płetwonurka P1. Realizując szkolenia na poszczególne stopnie nurkowe, klub HKP Wanda umożliwia również szkolenia wybranych stopni specjalistycznych, niezbędnych do uzyskania kolejnego stopnia nurkowego.

 

PŁETWONUREK KDP/CMAS * (P1)

Warunki uczestnictwa w kursie:

 • ukończone 14 lat,
 • umiejętność pływania w stopniu wystarczającym (ocena instruktora),
 • zgoda rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich na odbycie kursu,
 • orzeczenie lekarza o niestwierdzeniu przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania płetwonurkowania (wydane nie wcześniej niż 1 rok przed datą rozpoczęcia kursu) lub oświadczenie dotyczące stanu zdrowia (tylko dla osób pełnoletnich).

 

PŁETWONUREK KDP/CMAS ** (P2)

Warunki uczestnictwa w kursie:

 • ukończone 16 lat,
 • posiadanie stopnia Płetwonurka KDP/CMAS*(P1) lub równorzędnego stopnia innej organizacji,
 • posiadanie stopni specjalistycznych z zakresu nurkowania nocnego (PNO), nurkowania nawigacyjnego (PNA) i nurkowania eksploracyjnego (PE) lub równorzędnych stopni innych organizacji,
 • 5 zalogowanych nurkowań stażowych po kursie płetwonurka eksploratora (PE),
 • zgoda rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich na odbycie kursu,
 • orzeczenie lekarza o niestwierdzeniu przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania płetwonurkowania (wydane nie wcześniej niż 1 rok przed datą rozpoczęcia kursu) lub oświadczenie dotyczące stanu zdrowia (tylko dla osób pełnoletnich).
 • odbycie szkolenia basenowego i na wodach otwartych na kursie przygotowawczym.

 

PŁETWONUREK KDP/CMAS *** (P3)

Warunki uczestnictwa w kursie:

 • ukończone 18 lat,
 • posiadanie stopnia Płetwonurka KDP/CMAS** P2 lub równorzędnego stopnia innej organizacji,
 • posiadanie stopni specjalistycznych lub równorzędnych stopni innych organizacji z zakresu:
  • nurkowania z użyciem nitroksu (PN1),
  • nurkowania w suchym skafandrze (PSS),
  • nurkowania w zestawie butlowym (PZB) lub w konfiguracji bocznej (PKB),
  • posiadanie tytułu lekarza medycyny, ratownika medycznego lub ratownika kwalifikowanej pierwszej pomocy przedmedycznej w rozumieniu ustawy o KSRM albo ukończenie części medycznej kursu w jednym z poniższych wariantów:
   • patofizjologia i pierwsza pomoc – we wskazanym przez KDP Ośrodku Medycyny Hiperbarycznej,
   • BLS DAN, OFA DAN,
   • patofizjologia i pierwsza pomoc – SL KDP,
 • zalogowane 40 nurkowań stażowych po uzyskaniu stopnia KDP/CMAS** P2, w tym przynajmniej 10 w przedziale głębokości 30–40 m,
 • orzeczenie lekarza o niestwierdzeniu przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania płetwonurkowania (wydane nie wcześniej niż 1 rok przed datą rozpoczęcia kursu) lub oświadczenie dotyczące stanu zdrowia.
 • odbycie szkolenia basenowego i na wodach otwartych na kursie przygotowawczym.