Konto bankowe:

Bank PKO BP IX o Warszawa
Konto numer: 38 1020 1097 0000 7102 0107 8674
PTTK-HKP WANDA
W tytule przelewu prosimy umieszczać imię i nazwisko wpłacającego oraz czego dotyczy wpłata.

Adres rejestracji klubu:

00-336 Warszawa,
ul. Kopernika 30 lok. 522

Adres korespondencyjny:

02-691 Warszawa,
ul. Obrzeżna 1B lok 162

Adres spotkań:

w środy, w godz. 17.00-18.00
ul. Jodłowa 11, Mościska