Hańcza, 18-20 lutego 2022:

Od ostatniego piątku do niedzieli nurkowaliśmy w Hańczy. Warunki na powierzchni były prawie ekstremalnie. Wiało, lało a czasami sypało śniegiem. Fala na jeziorze rzadko spotykanych rozmiarów, a na brzegu nie dało się ustać bez trzymanki. Pod wodą prąd jak na wodach pływowych a temperatura do trzynastego metra jeden stopień. Duch w zespole jednak nie upadł i wszyscy byli bardzo dzielni. W niedziele wiatr ucichł, wyjrzało słońce i zrobiło się miło. Oczywiście miło zrobiło się w przyrodzie bo w zespole milo i wesoło było cały czas.

Zdjęcia: Piotr Kowalski.