Kurs Płetwonurka Poszukiwacza-Wydobywcy, 5-9 lipca 2021:

Jedną ze specjalizacji, jaką zdobywali nasi nurkowie na obozie klubowym nad jez. Łęsk, był płetwonurek poszukiwacz-wydobywca PPW CMAS. Kurs trwał od 05.07 do 09.07.21. Uczestnicy kursu poszukiwali różnymi metodami zatopionych przedmiotów, mapowali i prowadzili prace podwodne z użyciem balonów wypornościowych. Wszyscy ukończyli kurs zdobywając podstawową wiedzę teoretyczną oraz umiejętności prowadzenia poszukiwań pod wodą.

Zdjęcia: Piotr Kowalski.