Narty.

Wiosenne nurkowania na jez. Świętajno, zwanym popularnie wśród nurków jako Narty.