Obóz 2017, 2-16 lipca 2017

W dniach 2-16 lipca odbył się obóz szkoleniowy HKP Wanda. Członkowie Obozu zdobywali swoje pierwsze gwiazdki (P1) oraz podnosili kwalifikacje zdobywając stopnie P2 i P3. Nie brakowało też chętnych do kursów specjalistycznych, w związku z czym na Obozie przeprowadziliśmy kursy PNO, PNA, PE, PSS oraz PZB. Od rana do nocy Obóz żył zgodnie z ustalonymi programami, ale wystarczyło również czasu na nurkowania turystyczne, nocne oraz ciekawe prace podwodne. Tradycyjny apel rozpoczął i zakończył kolejny już obóz, zostawiając nas z myślami o planach na przyszłość. Do zobaczenia pod wodą.

Autor zdjęć: Piotr Kowalski